ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ 3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΠΕΚ


ΝΟΜΟΙ

Άρθρα 28 & 29 του νόμου 1566/85 (Α' 167)

Άρθρο 12 του νόμου 1824/1988 (Α' 296)

Άρθρα 17 & 18 του νόμου 2009/1992 (Α' 18)

Άρθρο 30 του νόμου 2083/1992 (Α' 159) - (ως υποδιευθυντές στα ΠΕΚ μπορούν να διορίζονται και Πάρεδροι του Π.Ι.)

Άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 2740/1999 (Α' 186) - (με Υ.Α. επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα ΠΕΚ)

Άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου 2986/2002 (Α' 24) - τα ΠΕΚ υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση)ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Π.Δ. 250/1992 (Α' 138) - (Υποχρεωτική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών και θέματα λειτουργίας των ΠΕΚ)

Π.Δ. 145/1997 (Α' 127) - Τροποποίηση του Π.Δ. 250/1992 (Α' 138)

Π.Δ. 45/1999 (Α' 46) - (Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Υποχρεωτική)ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κ.Υ.Α. 2047171/3557/0022/1-7-1992 (Β' 448) Ίδρυση 14 ΠΕΚ

Κ.Υ.Α. 2042122/4994/0022/16-7-1993 (Β' 587): Ίδρυση δύο (2) ΠΕΚ [α) 3ο ΠΕΚ Αθήνας και β) ΠΕΚ Καβάλας]

Απόφαση Γ2/2468/4-5-1992 (Β' 329): Ορισμός Περιφέρειας κάθε ΠΕΚ

Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (Β' 1340): Άρθρο 4 παράγραφος 1 και 2: Οι περιφερειακοί Διευθυντές προΐστανται των ΠΕΚ με εξαίρεση το διορισμό του Διευθυντή και των Υποδιευθυντών των ΠΕΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μηνιαίες Αναφορές Εξόδων
Σεπτέμβριος 2015        Οκτώβριος 2015        Νοέμβριος 2015        Δεκέμβριος 2015        Ιανουάριος 2016        Φεβρουάριος 2016        Μάρτιος 2016        Απρίλιος 2016        Μάιος 2016        Ιούνιος 2016        Ιούλιος 2016        Αύγουστος 2016        Σεπτέμβριος 2016        Οκτώβριος 2016        Νοέμβριος 2016        Δεκέμβριος 2016        Ιανουάριος 2017        Φεβρουάριος 2017        Μάρτιος 2017        Απρίλιος 2017        Μάιος 2017        Ιούνιος 2017        Ιούλιος 2017        Αύγουστος 2017        Σεπτέμβριος 2017        Οκτώβριος 2017        Νοέμβριος 2017        Δεκέμβριος 2017        Ιανουάριος 2018        Φεβρουάριος 2018        Μάρτιος 2018        Απρίλιος 2018        Μάιος 2018        Ιούνιος 2018        Ιούλιος 2018        Αύγουστος 2018        
ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Επιμορφωτικό Υλικό Εισαγωγικής Επιμόρφωσης
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
Επιμορφωτικό Υλικό Ειδικής Αγωγής
2012 - 2013
© 2017