ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ 3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ
Το 3o Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Αθήνας (Π.Ε.Κ.), με έδρα το Περιστέρι και περιοχή αρμοδιότητας τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας και Δυτικής Αττικής, είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ιδρύθηκε με την Κ.Υ.Α. 2042122/4994/0022/16-7-1993 (ΦΕΚ 587, τ. Β΄, 16-07-1993) ως ΠΕΚ Δυτικής Αττικής και μετονομάστηκε σε 3ο ΠΕΚ Αθήνας με την Υ.Α. Γ2/7423/06-10-1995 (ΦΕΚ 850, τ. Β΄, 11-10-1995).

Διοικείται από πενταμελές Συντονιστικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία είναι διετής και η συγκρότηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Πρόσκληση για την Εκλογή Αιρετών Μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του 3ου Π.Ε.Κ. Αθήνας για το σχολικό έτος 2017-2018

Οι επιμορφωτές που δίδαξαν στα Επιμορφωτικά Προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν στο 3ο Π.Ε.Κ. Αθήνας καλούνται σε γενική συνέλευση για εκλογή των αιρετών μελών του Συντονιστικού Συμβουλίου του 3ου Π.Ε.Κ. Αθήνας. Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.
Επιμορφωτικό υλικό θεωρητικού μέρους για τις δημιουργικές εργασίες

Eπιμορφωτικό υλικό του Α´μέρους (θεωρητικό) του προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών ΓΕ.Λ. στις δημιουργικές εργασίες εδώ.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΓΕ.Λ. στις δημιουργικές εργασίες

Δείτε το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ΓΕ.Λ. αρμοδιότητας 3ου ΠΕΚ Αθήνας (Γ´ Αθήνας και Δυτικής Αττικής) για τις δημιουργικές εργασίες. Πρόγραμμα
Επιμoρφωτική ημερίδα εκπαιδευτικών Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) Γ´Αθήνας

Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του 3ου ΠΕΚ Αθήνας ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) στην περιοχή της Γ´Αθήνας (Αιγάλεω, Περιστέρι, Χαϊδάρι). Την ημερίδα διοργανώνουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι της 27ης, 28ης, 29ης και 31ης Περιφέρειας ΔΕ Αττικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες 08:30 - 14:00. Πρόγραμμα ημερίδας
Επιμόρφωση Σχολ. Συμβούλων ΠΕ70 και Εκπαιδευτικών ΠΕ01 στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5004204 που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης» και ειδικότερα της Δράσης 3 «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών», θα πραγματοποιηθεί στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας πρόγραμμα επιμόρφωσης των σχολικών συμβούλων ΠΕ70 και των εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ01 των Διευθύνσεων Γ´Αθήνας και Δυτικής Αττικής στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών. Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 10 ώρες και θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Μαΐου 2017 και κατά τις ώρες 14:30 - 20:00. Το επιμορφωτικό υλικό του σεμιναρίου βρίσκεται εδώ.- Πρόγραμμα επιμόρφωσης - - Επιμορφωτές -
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Το 3ο ΠΕΚ Αθήνας, προκειμένου να αναθέσει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2017, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εμπορία και διάθεση καυσίμων, να εκδηλώσει ενδιαφέρον καταθέτοντας κλειστό φάκελο προσφοράς στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας από την Τρίτη 10/01/2017 μέχρι και την Δευτέρα 16/01/2017 και ώρα 12:00.Λήψη Πρόσκλησης
Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Κ.Σ.Ε.

Οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν τα προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 - Δάσκαλοι στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη διάρκειας 96 διδακτικών ωρών, με κωδικούς προγραμμάτων 2044-10 και 2044-11, που έλαβαν χώρα στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας από 24/02/2014 έως 15/10/2014 και 15/12/2014 έως 28/5/2015 αντίστοιχα, μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις τους από το γραφείο του 3ου ΠΕΚ τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 9:00 και 14:00.
Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης Ειδικής Αγωγής 2014 - 2015

Τόσο οι Επιμορφωτές όσο και οι Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές των Αξόνων προτεραιότητας, 2 και 3 του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις τους από τη Γραμματεία του 3ου ΠΕΚ Αθήνας, κάθε μέρα τις πρωινές ώρες.
Βεβαιώσεις Επιμόρφωσης Ειδικής Αγωγής 2013 - 2014

Τόσο οι Επιμορφωτές όσο και οι Εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές των Αξόνων προτεραιότητας, 2 και 3 του επιχειρησιακού προγράμματος Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις τους από τη Γραμματεία του 3ου ΠΕΚ Αθήνας, κάθε μέρα τις πρωινές ώρες.
Α´ φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 2012-2013

Η Α´ φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών 2012-2013 ολοκληρώθηκε στο 3ο ΠΕΚ Αθήνας την Παρασκευή 14/9/2012. Οι βεβαιώσεις χορηγήθηκαν ήδη στους συναδέλφους που απαλλάσσονται από τις Β´ και Γ´ φάσεις. Στα πλαίσια της επιμόρφωσης έχει αναρτηθεί επιμορφωτικό υλικό.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μηνιαίες Αναφορές Εξόδων
Σεπτέμβριος 2015        Οκτώβριος 2015        Νοέμβριος 2015        Δεκέμβριος 2015        Ιανουάριος 2016        Φεβρουάριος 2016        Μάρτιος 2016        Απρίλιος 2016        Μάιος 2016        Ιούνιος 2016        Ιούλιος 2016        Αύγουστος 2016        Σεπτέμβριος 2016        Οκτώβριος 2016        Νοέμβριος 2016        Δεκέμβριος 2016        Ιανουάριος 2017        Φεβρουάριος 2017        Μάρτιος 2017        Απρίλιος 2017        Μάιος 2017        Ιούνιος 2017        Ιούλιος 2017        Αύγουστος 2017        Σεπτέμβριος 2017        
ΥΛΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
Επιμορφωτικό Υλικό Εισαγωγικής Επιμόρφωσης
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
Επιμορφωτικό Υλικό Ειδικής Αγωγής
2012 - 2013
© 2017